close

Du kan være kommet til feil nettside til OBO-Bettermann. Du kan skifte til følgende land:

Kontakt

Kontaktskjema

Tiltaleform
Postnummer / Sted
Ønsker du å motta en kopi av denne e-posten?
Du strå helt fritt til å kontakte oss via dette skjemaet eller ved hjel av andre kommunikasjonsmidler. Hvis du ønsker å benytte deg av dette alternativet, ber vi bare de nødvendige dataene i de obligatoriske feltene, her kan det være nødvendig med din e-post-signatur, som enkelte ganger kan være helt nødvendig for at vi skal kunne svare på forespørselen din på en hensiktsmessig måte. Videre står du helt fritt til å gi tilleggsinformasjon som kan være nyttig for personlig kontakt og for å svare på forespørselen din. Nærmere informasjon om databehandling finner du i våre datamerknader.