close

Du kan være kommet til feil nettside til OBO-Bettermann. Du kan skifte til følgende land:

Det er OBO
  • Selskapet

    Lede strøm. Overføre data. Kontrollere energi.

    Oppdag hva som driver OBO fremover. Hvordan vi kombinerer våre høykvalitets produkter til innovative systemer. Hvordan våre nettverksløsninger på de ulike prosjektene skaper elektroteknisk infrastruktur i bygninger over hele verden.