close

Du kan være kommet til feil nettside til OBO-Bettermann. Du kan skifte til følgende land:

Seminarer

Seminarer

Forsprang med kunnskap. OBO-seminarer for fagfolk.

Vi lever av og med forandringer, og vår teknikk endrer seg i et stadig raskere tempo. Målet vårt er å gjøre deg fortrolig med aktuelle utviklingstendenser, trender, standarder og forskrifter for å styrke markedsposisjonen til virksomheten din. Teoretisk kunnskap er viktig, men på våre seminarer fokuserer vi også på hvordan denne kunnskapen kan omsettes i praksis. I forbindelse med seminarene arrangerer vi derfor også workshops hvor du får muligheten til å prøve ut det du har lært.