close

Du kan være kommet til feil nettside til OBO-Bettermann. Du kan skifte til følgende land:

Gulvinstallasjonssystemer

Undergulvssystemer for områder med høy belastning

Utallige standardsystemer
Våre tunglastsystemer er godt rustet for å møte disse kravene. Konstruksjonen og materialtykkelsen ble tilpasset til de høye kravene. Resultatet er et omfattende standard tunglastsortiment for ulike gulvtyper, belastningsklasser og bruksområder.

Spesialløsninger
Våre fagfolk står klare til å hjelpe deg med spesialtilfeller, som for eksempel gulvfluktende tunglastsystemer. Du stiller kravene, vi utvikler løsningen.