close

Du kan være kommet til feil nettside til OBO-Bettermann. Du kan skifte til følgende land:

Forbindelses- og festesystemer

Skrueløs universal-stikklemme

Enkel å plugge inn
Den enkleste måten å skjøte og løsne stive ledninger og tråder på: De nye skrue løse universal-stikk klemmene for fleksible og stive ledere fra OBO.

  • Enkelt å skjøte og løsne
  • Enkelt å kontrollere avisoleringslengden
  • Kontrollåpning
  • For fleksible og stive ledere
  • Stive ledere kan skyves inn uten å betjene løsne spaken
  • Tilkoblingstverrsnitt fra 0,2 til 2,5 mm2
  • Testet i henhold til EN 60998