close

Du kan være kommet til feil nettside til OBO-Bettermann. Du kan skifte til følgende land:

Kabelføringssystemer

RKS-Magic®

Den beste
... skjøtbare kabelrennen som OBOs ingeniører har utviklet. Foruten å være hurtig har RKS-Magic® også mange andre praktiske fordeler:

Den innovative pluggforbindelsen til RKS-Magic® er både hurtig, sterk og sikker. Skyv sammen, smekk på plass – ferdig. Dermed sparer du verdifull tid. Siden du ikke trenger skruer, skjøtestykker eller andre tilbehørsdeler, kan du øke monteringstempoet med inntil 100 %.

Mekanisk sikkerhet

  • Også ved maksimal belastning er du sikret en ryddig overgang på skjøtepunktene
  • Sikker skjøtemekanisme ved rystelse og vibrasjoner

Elektrisk sikkerhet

  • Vedvarende sikker potensialutjevning uten tilleggskomponenter
  • EMC- og støtstrømtestet
  • VDE-testet i henhold til DIN EN IEC 61537:2007

Sikkerhet ved brann

  • MPA-funksjonssikring kontrollert i henhold til DIN 4102-12, kan belastes inntil 20 kg/m ved en bredde på 100 til 300 mm, 30 kg/m ved en bredde på 400 mm
  • Det er ikke nødvendig å sikre gjengestengene til utliggerne