Ledningsføringssystemer

Integrasjon av kabelføringssystemer og installasjonssøyler av metall i jordingsanordningene

Gjennomgående beskyttelsestiltak
Hvis kanalen avbrytes ved veggjennomføringer, skal jordingen videreføres, fordi kanalen i slike tilfeller er en fremmed, strømledende komponent som strekker seg over flere rom og områder i en bygning.
Ved installasjonskanaler av aluminium realiseres forbindelsen mellom underdelene ved hjelp av koblingen. Kanaloverdelene kobler seg selvkontakterende både under hverandre og med installasjonskanalen. Dette sørger for gjennomgående jording uten ekstra kabler.
Når det gjelder LKM kabelføringskanaler av metall, oppstår det en forbindelse mellom over- og underdelen uten ekstra jordingsledning. Kanalskjøtene sikrer forbindelsen mellom underdelene. Viktig: Metalloverdeler med pulverbelegg anses ikke som isolerende. De må derfor inkluderes i jordingen. Stålplatespilene er selvkontakterende. Også på grunn av den kapasitive koblingen og potensielle statiske oppladinger bør installasjonskanaloverdeler av metall omfattes av jordlederfunksjonen. Slik skjerming vil redusere elektrosmogen og generelt medføre bedre EMC-beskyttelse. Jordlederforbindelsene må være konstante. Dersom systemet forandres, f.eks. ved etterinstallasjoner, er det viktig å kontrollere at jordfunksjonen er ivaretatt.